276°
Posted 20 hours ago

Baje, bajki, bajeczki

£7.895£15.79Clearance
ZTS2023's avatar
Shared by
ZTS2023
Joined in 2023
82
63

About this deal

Walt Disney stworzył kultowe filmy animowane, takie jak: Myszki Miki, Kaczor Donald oraz Pluto. Za pierwszego z nich w 1932 roku otrzymał Oscara. To jednak niejedyna złota statuetka w jego karierze. W 1938 roku otrzymał Oscara honorowego za stworzenie filmu " Królewna Śnieżka i siedmiu krasnoludków".

Obecnie wytwórnia jest drugą co do wielkości korporacją mediową na świecie. W jej skład aktualnie wchodzą takie studia jak: Walt Disney Pictures, Walt Disney Animation Studios, Pixar, Lucasfilm, Touchstone Pictures, Hollywood Picturesoraz Marvel Studiosi jeszcze kilka innych.

Asda Great Deal

Free UK shipping. 15 day free returns.
Community Updates
*So you can easily identify outgoing links on our site, we've marked them with an "*" symbol. Links on our site are monetised, but this never affects which deals get posted. Find more info in our FAQs and About Us page.
New Comment