Hrvatski English Deutsch
 
�pilja Vrilovka - Kamanje
 
 
 
Ovih proljetnih dana predla�emo da se zaputite na izlet u Kamanje, mjesto nedaleko Ozlja, koje je udaljeno od Zagreba 65 km, Rijeke 160 km, a Ljubljane 128 km.


vrlovkaTamo se nalazi �pilja Vrilovka, turisti�ka atrakcija ovog kraja. �pilja je poznata kao skloni�te i obitavali�te prastanovnika ovog kraja. Otvori spilje okrenuti su prema koritu Kupe te su zaklonjeni od ne�eljenih pogleda. Glavna karakteristika �pilje je njezin povremeni vodeni tok i niz bazena u kojima se reflektiraju kalcitne tvorevine, a od detalja su interesantne forme: " buzdovan ", " lipa ", " slap ", kalcitna kamenica i mnoge druge.

vrlovkaTijekom zime �pilju nastanjuje ve�i broj �i�mi�a i ostale �piljske faune. Ukupna du�ina istra�enog dijela je 400 m, a turisti�kog dijela staze je 330 m. �pilja je stavljena u registar za�ti�enih objekata Hrvatske kao geomorfolo�ki spomenik prirode. Ovu vrhunsku turisti�ku destinaciju svakako morate posjetiti. Ukoliko se odlu�ite morate se prethodno najaviti na tel. +385 98/ 16 71 410.


ozaljTijekom ovog izleta svakako posjetite Ozalj te obi�ite prekrasan dvorac Zrinskih i Frankopana koji se nadvija nad samu Kupu i etno selo Ozalj. Ukoliko dan bude vru�, mo�ete se okupati u �istoj rijeci Kupi, a ukoliko volite ribolov Kupa je prepuna ribe. No, prije toga svakako kupite ribolovnu dozvolu ( nazovite g. Stupi�a na tel. +385 91/54 54 858.


kupaPretpostavljamo da �ete tijekom izleta ogladnjeti, preporu�ujemo restoran " �ganjer " te bistro " Trefer " ( ukoliko se kre�ete od Karlovca prema Ozlju ) gdje mo�ete pojesti jednu od najboljih pizza u Hrvatskoj. Ukoliko �elite prespavati, mo�ete odsjesti u nekom od karlova�kih hotela.

Croatica team
 
       
       

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C