Rezervacije i upiti na - E-mail

 
 


Mo��eni�ka Draga
- ribarski je gradi� smje�ten na isto�noj obali Istre, na dodiru obronaka U�ke i kristalno plavog mora.

Intimnom primorskom atmosferom, ljubazno��u doma�ina, prekrasnom i �istom prirodom, ovaj kraj predstavlja idealnu destinaciju za sve one koji odmor �ele provesti daleko od u�urbane svakodnevice.

Autokamp �I� - smje�ten je u mirnom dijelu Mo��eni�ke Drage, udaljen stotinjak metara od samog centra mjesta. U centru se nalaze trgovine, restorani, banka, barovi, ambulanta, ljekarna, kran, vez i mjesto za porinu�e plovila te drugi sadr�aji namijenjeni turistima.

Biser Mo��eni�ke Drage, prekrasna �ljun�ana pla�a koja se neprekidno prote�e u duljini od 1,5 km, udaljena je samo 150 m od autokampa.

Unutar autokampa gostima stoje na raspolaganju moderno ure�eni i opremljeni sanitarni prostori, strojevi za pranje odje�e i peglanje, mjenja�nica, trgovina, mogu�nost kori�tenja telefona i telefaksa, te suhi vez za plovila.

Za aktivno provo�enje odmora mogu�nosti su neograni�ene: windsurfing, skijanje na vodi, parasailing, ronjenje, jedrenje, planinarenje po obroncima U�ke, vo�nja mountain bikeom, jogging, tenis, stolni tenis, rolanje, pje�a�enje do obli�njih mjesta�

Va�i doma�ini-obitelj Ivan�i�, potruditi �e se iza�i u susret svim �eljama i potrebama, te pridonijeti da Vam odmor u Autokampu �I� bude nezaboravan.


  
"AUTOKAMP i"
Tel./Fax: +385(0)51/737 523, +385(0)737 339
Gsm:
+385(0)98 1822 710
E-mail:
mauricio.ivancic@ri.hinet.hr,
   
autokamp-i@ri.hinet.hr
Web:
www.tz-moscenicka-draga.hr
www.croatica.net/autocamp-i


 

 

 
 

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07.
08. 09. 10. 11. 12. 13. 14.
15. 16. 17. 18. 19. 20. 21.
 

 

AUTOCAMP I - karta

MO��ENI�KA DRAGA - karta