Hrvatski English Deutsch
 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa
 
 
 

ZAGREB, 18. studenoga 2005. � U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Na domeni www.croatiaairlines.hr ili www. croatiaairlines.com korisnici Interneta i potencijalni putnici mogu se koristiti funkcionalnim web stranicama Croatia Airlinesa zbog �ijih su vizualnih, sadr�ajnih i strukturnih novosti putovanja zrakoplovom jo� ugodnija.

Najva�nija je novost fleksibilnost odabira �eljenog putovanja, odnosno mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima. Fleksibilnost podr�ava nova usluga FlexPricer preko koje se tarife i razredi putovanja grupiraju u nove, putnicima lako pamtljive i cjenovno razumljive razrede. U skladu s tim osmi�ljeno je �est novih cjenovnih razreda, me�u kojima su �etiri ekonomska � FlyPromo, FlyEasy, FlyOpti i FlyFlexi -- i dva poslovna razreda � FlyCorporate i FlyAdvance.

Novost je i usporedni prikaz svih raspolo�ivih cijena, �to je jo� vi�e pove�alo razumljivost i transparentnost ponude. Jednostavnim odabirom dobiva se prikaz svih raspolo�ivih letova i svih raspolo�ivih tarifa na tim letovima, i to u razdoblju od tri dana prije do tri dana poslije tra�enog datuma. Putnik tako dobiva usporedbu cijena, po�ev�i od najpovoljnijih do vi�ih, te na temelju tih podataka samostalno mo�e kreirati kombinaciju odlaznih i dolaznih letova, �to je tako�er novost u ponudi Croatia Airlinesa. Ina�e, uslugom FlexPricer mo�e se pretra�ivati vi�e od 6800 internetskih cijena u ponudi Croatia Airlinesa.

Kako bi se omogu�ila �to jednostavnija i razumljivija uporaba stranica, primijenjena je 3 click rule navigacija, odnosno navigacija kojom se u tri klika (poteza) mo�e do�i do bilo kojeg dijela sadr�aja, bez obzira na to gdje se korisnik trenuta�no nalazi na stranicama.

U skladu s tehnolo�kim ciljevima, nove internetske stranice postavljene su na suvremenoj IT platformi koja, izme�u ostaloga, omogu�uje jednostavnu nadogradnju novim funkcionalnostima, skalabilnost i jo� niz tehnolo�kih prednosti.

Na novim internetskim stranicama Croatia Airlinesa nude se i posebne ponude zrakoplovnih karata za doma�a i inozemna odredi�ta hrvatske zrakoplovne tvrtke, dodatne informacije o putovanju, mogu�nost on line rezervacije hotela, sve informacije o Miles &More programu skupljanja milja i niz drugih informacija kojih �e biti iz dana u dan sve vi�e.

Uvo�enjem novih internetskih stranica Croatia Airlines ispunio je i niz kompanijskih ciljeva kao �to su jednostavno promjenjiv grafi�ki dizajn (br�e izmjene pripremljenog dizajna), pra�enje ve�eg broja aktivnosti na webu (omogu�ava kasnije analize i prilagodbe stranica), pove�ana je brzina objave informacija i drugi.

Funkcionalnost internetskih stranica Croatia Airlinesa novitet je na ovom tr�i�tu kao i u �iroj regiji, a hrvatska zrakoplovna tvrtka istodobno je i me�u prvim aviokompanijama u regiji koje su dosad primijenile ovakav program ponude za korisnike usluga.

CROATIA AIRLINES

 
       
       

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C