Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Gradovi
Bakar Banjole
Bakar
Osnovna obilje�ja: Bakar je gradi� i luka na sjeverozapadnom djelu Bakarskog zaljeva.
Banjole
Osnovna obilje�ja: Banjole je naselje smje�teno 6 km jugoisto�no od Pule.
Barbat Ba�ka
Barbat
Osnovna obilje�ja: Barbat je turisti�ko naselje na jugozapadnoj obali otoka Raba, a smje�teno je u Barbatskom kanalu. 
Ba�ka
Osnovna obilje�ja: Ba�ka je gradi� i luka na jugoisto�nom dijelu otoka Krka. Razvila se u podno�ju brda, izlo�ena buri i jugu.
Ba�ka Voda Betina
Ba�ka Voda
Osnovna obilje�ja: suvremeno turisti�ko mjesto sa svim sadr�ajima i obilje�jima malog mediteranskog gradi�a u Makarskom primorju.
Betina
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na sjevernom ulazu u Murterski kanal.
Biograd Bizovac
Biograd
Osnovna obilje�ja: Biograd na moru je obalni gradi� i luka u Pa�manskom kanalu.
Bizovac
Osnovna obilje�ja: Bizovac je gradi� u Slavoniji, 8 km ju�no od Valpova.
Bjelovar Blato
Bjelovar
Osnovna obilje�ja: Bjelovar je grad smje�ten 80 km zapadno od Zagreba, na ju�nom podgorju Bilogore.
Blato
Osnovna obilje�ja: Grad u unutra�njosti Kor�ule i gospodarsko sredi�te.
Bol Bo�ava
Bol
Osnovna obilje�ja: gradi� na ju�noj strani otoka Bra�a.
Bo�ava
Osnovna obilje�ja: Bo�ava je naselje i lu�ica smje�tena u uvali na sjeveroisto�noj obali Dugog otoka.
Brela Bribir
Brela
Osnovna obilje�ja: poznato turisti�ko naselje u Makarskom primorju.
Bribir
Osnovna obilje�ja: Bribir je povijesni gradi� u Vinodolskoj udolini. Od Novog Vinodolskog je udaljen 6 km.
Brijuni Brod na Kupi
Brijuni
Osnovna obilje�ja: oto�na skupina i nacionalni park od 1983. ispred zapadne obale Istre.
Brod na Kupi
Osnovna obilje�ja: Brod na Kupi je naselje u Gorskom kotaru, smje�teno nedaleko utoka Kupice u Kupu.
Caska Cavtat
Caska
Osnovna obilje�ja: uvala i naselje u Pa�kom zaljevu na otoku Pagu.
Cavtat
Osnovna obilje�ja: grad i luka nedaleko Dubrovnika, slovi kao "grad vaterpola".
Cres Crikvenica
Cres
Osnovna obilje�ja: Cres je najve�i grad i luka na otoku Cresu.
Crikvenica
Osnovna obilje�ja: Crikvenica je grad u vinodolskom primorju, udaljen 37 kilometara od Rijeke.
Crni Lug �akovec
Crni Lug
Osnovna obilje�ja: Crni Lug je naselje u Gorskom kotaru udaljeno 12 km od Delnica.
�akovec
Osnovna obilje�ja: najve�i grad u Me�imurju. Va�no industrijsko i turisti�ko sredi�te tog kraja.
�azma Daruvar
�azma
Osnovna obilje�ja: grad u Bjelovarsko-bilogorskoj �upaniji na rijeci �esmi.
Daruvar
Osnovna obilje�ja: Daruvar je grad smje�ten u zapadnoj Slavoniji.
Delnice Dubrovnik
Delnice
Osnovna obilje�ja: Delnice su grad u Gorskom kotaru  i turisti�ko sredi�te.
Dubrovnik
Osnovna obilje�ja: grad, luka, turisti�ko i kulturno sredi�te na jugu hrvatske obale.
Duga Resa Dugi Rat
Duga Resa
Osnovna obilje�ja: Duga Resa je grad smje�ten 11 km jugozapadno od Karlovca.
Dugi Rat
Osnovna obilje�ja: naselje i luka nedaleko Omi�a.
�akovo �ur�evac
�akovo
Osnovna obilje�ja: �akovo je grad u Slavoniji, sredi�te plodne i bogate �akov�tine.
�ur�evac
Osnovna obilje�ja: grad u Podravini sa razvijenom industrijom i poljodjelstvom.
Fa�ana Funtana
Fa�ana
Osnovna obilje�ja: grad i mala luka te ribarsko sredi�te u Fa�anskom kanalu, 8 km sjeverozapadno od Pule.
Funtana
Osnovna obilje�ja: Funtana je naselje na zapadnoj obali Istre, udaljeno 6 km ju�no od Pore�a.
Fu�ine Gerovo
Fu�ine
Osnovna obilje�ja: Fu�ine su gradi� u sredi�njem dijelu Gorskoga kotara.
Gerovo
Osnovna obilje�ja: Gerovo je naselje u Gorskom kotaru udaljeno od Delnica 30 km. 
Gradac Hvar
Gradac
Osnovna obilje�ja: mala luka u Makarskom primorju.
Hvar
Osnovna obilje�ja: turisti�ki grad i luka na istoimenom otoku.
I�i�i Ika
I�i�i
Osnovna obilje�ja: I�i�i su poznato turisti�ko mjesto na opatijskoj rivijeri.
Ika
Osnovna obilje�ja: gradi� i ljetovali�te na isto�noj obali Istre, udaljeno 9 km ju�no od Opatije.
Imotski Ivani� Grad
Imotski
Osnovna obilje�ja: grad u Dalmatinskoj zagori.
Ivani� Grad
Osnovna obilje�ja: smjestio se na lijevoj obali rijeke Lonje, 39 km jugoisto�no od Zagreba.
Jablanac Janjina
Jablanac
Osnovna obilje�ja: naselje i trajektna luka na obali Velebitskog kanala, nasuprot otoku Rabu.
Janjina
Osnovna obilje�ja: Janjina je naselje u sredi�tu poluotoka Pelje�ca.
Jastrebarsko Jelsa
Jastrebarsko
Osnovna obilje�ja: grad koji se razvio oko drevnih vinograda i pala�e grofova Erd�dy.
Jelsa
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka na otoku Hvaru, turisti�ko sredi�te.
Jezera Josipdol
Jezera
Osnovna obilje�ja: najmanje naselje na otoku Murteru s marinom i kampom. 
Josipdol
Osnovna obilje�ja: naselje u Gorskom kotaru smje�teno u podno�ju Velike Kapele.
Kampor Karlobag
Kampor
Osnovna obilje�ja: Kampor je mjesto na obali Kamporske drage.
Karlobag
Osnovna obilje�ja: grad i luka u Velebitskom kanalu nasuprot otoku Pagu.
Karlovac Ka�tela
Karlovac
Osnovna obilje�ja: Karlovac je grad smje�ten 55 km jugozapadno od Zagreba.
Ka�tela
Osnovna obilje�ja: Ka�tela je skupni naziv za sedam naselja.
Klenovica Knin
Klenovica
Osnovna obilje�ja: Klenovica je naselje i mala luka u istoimenoj uvali.
Knin
Osnovna obilje�ja:  grad u sjevernoj Dalmaciji, udaljen 56 km sjeveroisto�no od �ibenika.
Komi�a Koprivnica
Komi�a
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na otoku Visu.
Koprivnica
Osnovna obilje�ja: Koprivnica je sredi�te Koprivni�ko-Kri�eva�ke �upanije.
Kor�ula Korenica
Kor�ula
Osnovna obilje�ja: Kor�ula je grad i luka smje�tena na obali istoimenog otoka.
Korenica
Osnovna obilje�ja: grad u Lici i veliko je kri�i�te prometnica.
Kraljevica Krapina
Kraljevica
Osnovna obilje�ja: grad i luka u Vinodolskom kanalu, smje�ten izme�u rta O�trog i Fortice.
Krapina
Osnovna obilje�ja: glavno je kulturno, industrijsko i turisti�ko sredi�te Hrvatskog zagorja.
Krapinske Toplice Kri�evci
Krapinske Toplice
Osnovna obilje�ja: Krapinske Toplice smje�tene su nedaleko grada Krapine.
Kri�evci
Osnovna obilje�ja: Grad poznat po Sv. Marku Kri�ev�aninu.
Krk Kukljica
Krk
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka na jugozapadnoj obali istoimenog otoka i glavno je mjesto na otoku.
Kukljica
Osnovna obilje�ja: turisti�ko naselje i lu�ica na otoku Ugljanu, udaljeno 8 km od Preka.
Kutina Kutjevo
Kutina
Osnovna obilje�ja: grad u Moslavini i glavno sredi�te cijele regije.
Kutjevo
Osnovna obilje�ja: gradi� na obroncima Krndije, 23 km sjeveroisto�no od Po�ege.
Labin Lipik
Labin
Osnovna obilje�ja: srednjovjekovni gradi� smjestio se na bre�uljku iznad Rapca.
Lipik
Osnovna obilje�ja: Lipik je gradi� i poznato lje�ili�te na obroncima Papuka i Psunja.
Livade Lokve
Livade
Osnovna obilje�ja: Livade su mjesto smje�teno u dolini rijeke Mirne.
Lokve
Osnovna obilje�ja: Lokve su naselje u Gorskom kotaru udaljene 8 km od Delnica.
Lopar Lovran
Lopar
Osnovna obilje�ja: naselje na sjeverozapadnom dijelu otoka Raba.
Lovran
Osnovna obilje�ja: Lovran je gradi� 6 kilometara ju�no od Opatije.
Ludbreg Lumbarda
Ludbreg
Osnovna obilje�ja: naselje ne obali rijeke Bednje u Podravini.
Lumbarda
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na krajnjem isto�nom dijelu otoka Kor�ule.
Lun Makarska
Lun
Osnovna obilje�ja: naselje na otoku Pagu poznato po maslinarstvu.
Makarska
Osnovna obilje�ja: grad i luka u srednjoj Dalmaciji. Sredi�te je Makarske rivijere.
Mali Lo�inj Malinska
Mali Lo�inj
Osnovna obilje�ja: Mali Lo�inj je gradi� i luka na otoku Lo�inju. Noviji dio obuhva�a zaljev �ikat.
Malinska
Osnovna obilje�ja: luka i kupali�te na sjeverozapadnoj obali otoka Krka.
Marija Bistrica Martin��ica
Marija Bistrica
Osnovna obilje�ja: najve�e je hrvatsko pro�teni�te.
Martin��ica
Osnovna obilje�ja: naselje na obali otoka Cresa poznato po lijepoj, 500 m dugoj pla�i.
Medulin Medveja
Medulin
Osnovna obilje�ja: Medulin se smjestio 11 km jugoisto�no od Pule. 
Medveja
Osnovna obilje�ja: grad na isto�noj obali Istre u slikovitoj uvali, 2 km ju�no od Lovrana.
Metkovi� Milna
Metkovi�
Osnovna obilje�ja: grad i luka na donjem toku rijeke Neretve.
Milna
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na otoku Bra�u.
Mo��eni�ka Draga Motovun
Mo��eni�ka Draga
Osnovna obilje�ja:  naselje na obali Istre uz cestu Rijeka-Pula.
Motovun
Osnovna obilje�ja: naselje u sredi�njem dijelu Istre.
Mrkopalj Murter
Mrkopalj
Osnovna obilje�ja: najstarije zimsko sredi�te u Hrvatskoj.
Murter
Osnovna obilje�ja: Murter je najve�e i najstarije naselje na otoku. 
Nerezine Nova Gradi�ka
Nerezine
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na isto�noj obali sjevernog dijela otoka Lo�inja.
Nova Gradi�ka
Osnovna obilje�ja: Nova Gradi�ka je grad u zapadnoj Slavoniji.
Novalja Novi Vinodolski
Novalja
Osnovna obilje�ja: turisti�ki gradi�, nalazi se u istoimenoj uvali na sjevernom dijelu otoka Paga.
Novi Vinodolski
Osnovna obilje�ja: gradi�, luka i poznato ljetovali�te u blizini Crikvenice.
Novigrad Novigrad zadarski
Novigrad
Osnovna obilje�ja: Novigrad je gradi� i luka na zapadnoj obali Istre.
Novigrad zadarski
Osnovna obilje�ja: Novigrad je gradi� i luka na ju�noj obali Novigradskog mora.
Novska Njivice
Novska
Osnovna obilje�ja: Novska je grad u zapadnoj Slavoniji.
Njivice
Osnovna obilje�ja: naselje i mala luka na zapadnoj obali otoka Krka.
Omi� Omi�alj
Omi�
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka na u��u rijeke Cetine u Jadransko more.
Omi�alj
Osnovna obilje�ja: Omi�alj je gradi� i luka na zapadnoj obali otoka Krka .
Opatija Orebi�
Opatija
Osnovna obilje�ja: Opatija je grad, luka i turisti�ko sredi�te u podno�ju U�ke.
Orebi�
Osnovna obilje�ja: gradi� na ju�noj obali poluotoka Pelje�ca.
Osijek Osor
Osijek
Osnovna obilje�ja: Osijek je grad i luka na desnoj obali rijeke Drave.
Osor
Osnovna obilje�ja: Osor je naselje i luka na jugozapadnoj obali otoka Cresa.
Ozalj Pag
Ozalj
Osnovna obilje�ja: Ozalj je gradi� smje�ten na desnoj obali rijeke Kupe.
Pag
Osnovna obilje�ja: Pag je gradi�, luka i ekonomsko sredi�te otoka Paga.
Pako�tane Pazin
Pako�tane
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na Prevlaci koja odvaja Vransko jezero od mora.
Pazin
Osnovna obilje�ja: Pazin je grad u sredi�njoj Istri, ujedno i sjedi�te Istarske �upanije. 
Petr�ane Petrijanec
Petr�ane
Osnovna obilje�ja: naselje i luka u Zadarskom kanalu.
Petrijanec
Osnovna obilje�ja: gradi� udaljen 9 km sjeverozapadno od Vara�dina.
Petrinja Pirovac
Petrinja
Osnovna obilje�ja: grad na Banovini poznat po mesnoj industriji "Gavrilovi�".
Pirovac
Osnovna obilje�ja: naselje i luka 26 km sjeverozapadno od �ibenika.
Plitvi�ka jezera Plo�e
Plitvi�ka jezera
Osnovna obilje�ja: Nacionalni park iznimne ljepote i raznolikosti.
Plo�e
Osnovna obilje�ja: grad i luka na obali Neretvanskog kanala.
Podgora Pomena
Podgora
Osnovna obilje�ja: naselje i luka u Makarskom primorju nedaleko Makarske.
Pomena
Osnovna obilje�ja: naselje i lu�ica na otoku Mljetu u istoimenoj uvali.
Pore� Porozina
Pore�
Osnovna obilje�ja: Pore� je grad i luka na zapadnoj obali Istre. 
Porozina
Osnovna obilje�ja: Porozina je gradi�, uvala i lu�ica na sjeverozapadnoj obali otoka Cresa.
Posedarje Postira
Posedarje
Osnovna obilje�ja: Posedarje je naselje i lu�ica na obali Novigradskog mora.
Postira
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka na otoku Bra�u.
Po�ega Pregrada
Po�ega
Osnovna obilje�ja: Po�ega je grad u Slavoniji, u jugozapadnom dijelu Po�e�ke kotline.
Pregrada
Osnovna obilje�ja: naselje u Hrvatskom zagorju.
Preko Primo�ten
Preko
Osnovna obilje�ja: Preko je naselje i luka na isto�noj obali otoka Ugljana.
Primo�ten
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka u srednjoj Dalmaciji, 30 km jugoisto�no od �ibenika. 
Privlaka Pu�i��a
Privlaka
Osnovna obilje�ja: Privlaka je naselje smje�teno 7 km sjeverozapadno od Nina.
Pu�i��a
Osnovna obilje�ja: luka i turisti�ko mjesto na otoku Bra�u.
Pula Punat
Pula
Osnovna obilje�ja:  Pula je grad i luka u jugozapadnom dijelu Istre. 
Punat
Osnovna obilje�ja: luka i turisti�ko naselje na jugoisto�noj strani Puntarske Drage, na otoku Krku.
Rab Rabac
Rab
Osnovna obilje�ja: Rab je glavni grad istoimenog otoka.
Rabac
Osnovna obilje�ja:  poznato turisti�ko ljetovali�te u Istri. 
Rakovica Ravna Gora
Rakovica
Osnovna obilje�ja: Rakovica je smje�tena u najju�nijem dijelu Karlova�ke �upanije, uz granicu Nacionalnog parka Plitvi�ka jezera.
Ravna Gora
Osnovna obilje�ja:  Ravna Gora je smje�tena u sredi�njem dijelu Gorskog kotara.
Rijeka Rogoznica
Rijeka
Osnovna obilje�ja: luka i grad u Rije�kom zaljevu, na sjevernoj obali Kvarnerskog zaljeva. 
Rogoznica
Osnovna obilje�ja: naselje i luka u istoimenoj uvali, smje�teno 25 km ju�no od �ibenika.
Rovinj Samobor
Rovinj
Osnovna obilje�ja: grad na zapadnoj obali Istre �iji stari dio grada le�i na poluoto�i�u. 
Samobor
Osnovna obilje�ja: Samobor je grad na obroncima Samoborskog gorja.
Savudrija Selce
Savudrija
Osnovna obilje�ja: staro ribarsko mjesto i ljetovali�te na sjeverozapadnoj obali Istre.
Selce
Osnovna obilje�ja: Selce je turisti�ko mjesto i mala luka ju�no od Crikvenice.
Senj Sinj
Senj
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka u Velebitskom kanalu, sa bogatom i burnom pro�losti.
Sinj
Osnovna obilje�ja: grad u Cetinskoj krajini.
Sisak Skradin
Sisak
Osnovna obilje�ja: grad u Posavini na trima rijekama Kupi, Savi i Odri.
Skradin
Osnovna obilje�ja: je naselje i luka 16 km sjeverno od �ibenika.
Slano Slatina
Slano
Osnovna obilje�ja: naselje i lu�ica smje�tena u istoimenom zaljevu duga�kom 2 km. 
Slatina
Osnovna obilje�ja: grad u sredi�njem dijelu Podravine 29 km jugoisto�no od Virovitice.
Slavonski Brod Slunj
Slavonski Brod
Osnovna obilje�ja: Slavonski Brod nalazi se u isto�noj Slavoniji, pored rijeke Save.
Slunj
Osnovna obilje�ja: grad smje�ten na u��u rijeke Slunj�ice u rijeku Koranu.
Solin Split
Solin
Osnovna obilje�ja: grad smje�ten nedaleko Splita. Razvio se na podru�ju anti�ke Salone.
Split
Osnovna obilje�ja: grad i luka u Srednjoj Dalmaciji.
Stara Ba�ka Stara Novalja
Stara Ba�ka
Osnovna obilje�ja:  mjesto na jugoisto�noj obali otoka Krka.
Stara Novalja
Osnovna obilje�ja: Stara Novalja je naselje i uvala na otoku Pagu.
Stari Grad Starigrad
Stari Grad
Osnovna obilje�ja: luka i naselje na otoku Hvaru.
Starigrad
Osnovna obilje�ja: mjesto u podno�ju Velebitskog kanala.
Starigrad Paklenica Stomorska
Starigrad Paklenica
Osnovna obilje�ja: naselje i mala luka na obali Velebitskog kanala, u podno�ju ju�nog Velebita.
Stomorska
Osnovna obilje�ja: naselje na otoku �olti. Mjesto je luka turisti�ke flote jedrenjaka.
Ston Stubi�ke Toplice
Ston
Osnovna obilje�ja: povijesni gradi� i luka u ju�noj Dalmaciji.
Stubi�ke Toplice
Osnovna obilje�ja: poznato termalno kupali�te i lje�ili�te u Hrvatskom zagorju.
Suko�an Sumartin
Suko�an
Osnovna obilje�ja: Suko�an je naselje i lu�ica u Dalmaciji, 11 km jugoisto�no od Zadra.
Sumartin
Osnovna obilje�ja: naselje i mala luka na otoku Bra�u.
Supetar Supetarska Draga
Supetar
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka na otoku Bra�u.
Supetarska Draga
Osnovna obilje�ja: naselje i uvala na sjeverozapadnom dijelu otoka Raba.
Sutivan Sveti Filip i Jakov
Sutivan
Osnovna obilje�ja: naselje i mala luka na otoku Bra�u.
Sveti Filip i Jakov
Osnovna obilje�ja: Sveti Filip i Jakov je naselje na obali Pa�manskog kanala.
Sveti Martin na Muri �ibenik
Sveti Martin na Muri
Osnovna obilje�ja: naselje u Me�imurju, udaljeno 8 km od Murskog Sredi��a.
�ibenik
Osnovna obilje�ja: �ibenik je grad i luka u sjevernoj Dalmaciji.
�ilo Tisno
�ilo
Osnovna obilje�ja: �ilo je naselje i luka na isto�noj strani sjevernog dijela otoka Krka.
Tisno
Osnovna obilje�ja: najmla�e naselje na otoku Murteru.
Topusko Trilj
Topusko
Osnovna obilje�ja: gradi� i poznato lje�ili�te u podno�ju Petrove gore.
Trilj
Osnovna obilje�ja: gradi� na rijeci Cetini, poznato turisti�ko odredi�te.
Trogir Tr��e
Trogir
Osnovna obilje�ja: grad i luka duge povijesti, smje�ten u Srednjoj Dalmaciji.
Tr��e
Osnovna obilje�ja: Tr��e je naselje u Gorskom kotaru udaljeno 15 km od �abra.
Tu�epi Tuheljske Toplice
Tu�epi
Osnovna obilje�ja: naselje u Makarskom primorju, poznato turisti�ko odredi�te.
Tuheljske Toplice
Osnovna obilje�ja: poznato lje�ili�te, kupali�te i izleti�te u Hrvatskom zagorju.
Ugljan Umag
Ugljan
Osnovna obilje�ja: lu�ica i naselje na sjeveroisto�nom dijelu istoimenog otoka.
Umag
Osnovna obilje�ja: Umag je gradi� na sjeverozapadnoj obali Istre.
Valpovo Vara�din
Valpovo
Osnovna obilje�ja: Valpovo je gradi� smje�ten na rijeci Kara�ici u izrazito ravni�arskom dijelu Slavonije, tridesetak kilometara sjeverozapadno od Osijeka.
Vara�din
Osnovna obilje�ja: grad na desnoj obali Drave u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Vara�dinske Toplice Vela Luka
Vara�dinske Toplice
Osnovna obilje�ja: Vara�dinske Toplice su gradi� i lje�ili�te 12 km jugoisto�no od Vara�dina.
Vela Luka
Osnovna obilje�ja: grad i luka na zapadnom dijelu otoka Kor�ule.
Veli I� Veli Lo�inj
Veli I�
Osnovna obilje�ja: naselje na otoku I�u, smje�tenom izme�u otoka Ugljana i Dugog otoka.
Veli Lo�inj
Osnovna obilje�ja: gradi� na isto�noj obali ju�nog dijela otoka Lo�inja.
Velika Gorica Vinkovci
Velika Gorica
Osnovna obilje�ja: Velika Gorica je grad smje�ten 16 km ju�no od Zagreba.
Vinkovci
Osnovna obilje�ja: su grad u isto�noj Slavoniji, udaljen 19 km jugozapadno od Vukovara.
Vir Virovitica
Vir
Osnovna obilje�ja: Vir je naselje i lu�ica na istoimenom otoku.
Virovitica
Osnovna obilje�ja: Virovitica je grad smje�ten u Podravini, 44 kilometra jugoisto�no od Koprivnice.
Vis Vodice
Vis
Osnovna obilje�ja: naselje i luka na istoimenom otoku.
Vodice
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka 13 kilometara udaljen od �ibenika.
Vodnjan Vrbnik
Vodnjan
Osnovna obilje�ja: gradi� u jugozapadnom dijelu Istre udaljen 10 km sjeverno od Pule.
Vrbnik
Osnovna obilje�ja: Vrbnik je gradi� i luka na sjeveroisto�noj obali otoka Krka.
Vrboska Vrbovec
Vrboska
Osnovna obilje�ja: gradi� i luka na otoku Hvaru.
Vrbovec

Osnovna obilje�ja: grad u Lonjsko-ilovskoj zavali. Prvi puta se spominje 1244. godine. U gradu su ostaci srednjovjekovne utvrde u kojoj se rodio 1621. hrvatski ban Petar Zrinski. 

Vrsar Vukovar
Vrsar
Osnovna obilje�ja: poznato turisti�ko mjesto na zapadnoj obali Istre.
Vukovar
Osnovna obilje�ja: Vukovar je najve�i grad i luka na Dunavu.
Zadar Zagreb
Zadar
Osnovna obilje�ja: Zadar je grad i luka u srednjoj Dalmaciji.
Zagreb
Osnovna obilje�ja: glavni grad Hrvatske, smje�ten je na obroncima Medvednice i na obalama rijeke Save.
Zaton Zlatar
Zaton
Osnovna obilje�ja: Zaton je naselje u istoimenom zaljevu, udaljen 3 km ju�no od Nina.
Zlatar
Osnovna obilje�ja: grad smje�ten u Hrvatskom zagorju nedaleko Zaboka, na ju�nim padinama Ivan�ice.
�ivogo��e �minj
�ivogo��e
Osnovna obilje�ja: naselje i luka u Makarskom primorju, smje�teno na padinama Biokova.
�minj
Osnovna obilje�ja: �minj je naselje u sredi�njem dijelu Istre.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C