Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Gradovi
Bakar Barbat
Bakar
Osnovna obilježja: Bakar je gradić i luka na sjeverozapadnom djelu Bakarskog zaljeva.
Barbat
Osnovna obilježja: Barbat je turističko naselje na jugozapadnoj obali otoka Raba, a smješteno je u Barbatskom kanalu. 
Baška Baška Voda
Baška
Osnovna obilježja: Baška je gradić i luka na jugoistočnom dijelu otoka Krka. Razvila se u podnožju brda, izložena buri i jugu.
Baška Voda
Osnovna obilježja: suvremeno turističko mjesto sa svim sadržajima i obilježjima malog mediteranskog gradića u Makarskom primorju.
Betina Biograd
Betina
Osnovna obilježja: naselje i luka na sjevernom ulazu u Murterski kanal.
Biograd
Osnovna obilježja: Biograd na moru je obalni gradić i luka u Pašmanskom kanalu.
Bizovac Bjelovar
Bizovac
Osnovna obilježja: Bizovac je gradić u Slavoniji, 8 km južno od Valpova.
Bjelovar
Osnovna obilježja: Bjelovar je grad smješten 80 km zapadno od Zagreba, na južnom podgorju Bilogore.
Blato Bol
Blato
Osnovna obilježja: Grad u unutrašnjosti Korčule i gospodarsko središte.
Bol
Osnovna obilježja: gradić na južnoj strani otoka Brača.
Božava Brela
Božava
Osnovna obilježja: Božava je naselje i lučica smještena u uvali na sjeveroistočnoj obali Dugog otoka.
Brela
Osnovna obilježja: poznato turističko naselje u Makarskom primorju.
Bribir Brijuni
Bribir
Osnovna obilježja: Bribir je povijesni gradić u Vinodolskoj udolini. Od Novog Vinodolskog je udaljen 6 km.
Brijuni
Osnovna obilježja: otočna skupina i nacionalni park od 1983. ispred zapadne obale Istre.
Brod na Kupi Caska
Brod na Kupi
Osnovna obilježja: Brod na Kupi je naselje u Gorskom kotaru, smješteno nedaleko utoka Kupice u Kupu.
Caska
Osnovna obilježja: uvala i naselje u Paškom zaljevu na otoku Pagu.
Cavtat Cres
Cavtat
Osnovna obilježja: grad i luka nedaleko Dubrovnika, slovi kao "grad vaterpola".
Cres
Osnovna obilježja: Cres je najveći grad i luka na otoku Cresu.
Crikvenica Crni Lug
Crikvenica
Osnovna obilježja: Crikvenica je grad u vinodolskom primorju, udaljen 37 kilometara od Rijeke.
Crni Lug
Osnovna obilježja: Crni Lug je naselje u Gorskom kotaru udaljeno 12 km od Delnica.
Čakovec Čazma
Čakovec
Osnovna obilježja: najveći grad u Međimurju. Važno industrijsko i turističko središte tog kraja.
Čazma
Osnovna obilježja: grad u Sisačko-moslavačkoj županiji na rijeci Česmi.
Daruvar Delnice
Daruvar
Osnovna obilježja: Daruvar je grad smješten u zapadnoj Slavoniji.
Delnice
Osnovna obilježja: Delnice su grad u Gorskom kotaru  i turističko središte.
Dubrovnik Duga Resa
Dubrovnik
Osnovna obilježja: grad, luka, turističko i kulturno središte na jugu hrvatske obale.
Duga Resa
Osnovna obilježja: Duga Resa je grad smješten 11 km jugozapadno od Karlovca.
Dugi Rat Đakovo
Dugi Rat
Osnovna obilježja: naselje i luka nedaleko Omiša.
Đakovo
Osnovna obilježja: Đakovo je grad u Slavoniji, središte plodne i bogate Đakovštine.
Đurđevac Fažana
Đurđevac
Osnovna obilježja: grad u Podravini sa razvijenom industrijom i poljodjelstvom.
Fažana
Osnovna obilježja: grad i mala luka te ribarsko središte u Fažanskom kanalu, 8 km sjeverozapadno od Pule.
Funtana Fužine
Funtana
Osnovna obilježja: Funtana je naselje na zapadnoj obali Istre, udaljeno 6 km južno od Poreča.
Fužine
Osnovna obilježja: Fužine su gradić u središnjem dijelu Gorskoga kotara.
Gerovo Gradac
Gerovo
Osnovna obilježja: Gerovo je naselje u Gorskom kotaru udaljeno od Delnica 30 km. 
Gradac
Osnovna obilježja: mala luka u Makarskom primorju.
Hvar Ičići
Hvar
Osnovna obilježja: turistički grad i luka na istoimenom otoku.
Ičići
Osnovna obilježja: Ičići su poznato turističko mjesto na opatijskoj rivijeri.
Ika Imotski
Ika
Osnovna obilježja: gradić i ljetovalište na istočnoj obali Istre, udaljeno 9 km južno od Opatije.
Imotski
Osnovna obilježja: grad u Dalmatinskoj zagori.
Ivanić Grad Jablanac
Ivanić Grad
Osnovna obilježja: smjestio se na lijevoj obali rijeke Lonje, 39 km jugoistočno od Zagreba.
Jablanac
Osnovna obilježja: naselje i trajektna luka na obali Velebitskog kanala, nasuprot otoku Rabu.
Jastrebarsko Jelsa
Jastrebarsko
Osnovna obilježja: grad koji se razvio oko drevnih vinograda i palače grofova Erdődy.
Jelsa
Osnovna obilježja: gradić i luka na otoku Hvaru, turističko središte.
Jezera Josipdol
Jezera
Osnovna obilježja: najmanje naselje na otoku Murteru s marinom i kampom. 
Josipdol
Osnovna obilježja: naselje u Gorskom kotaru smješteno u podnožju Velike Kapele.
Kampor Karlobag
Kampor
Osnovna obilježja: Kampor je mjesto na obali Kamporske drage.
Karlobag
Osnovna obilježja: grad i luka u Velebitskom kanalu nasuprot otoku Pagu.
Karlovac Kaštela
Karlovac
Osnovna obilježja: Karlovac je grad smješten 55 km jugozapadno od Zagreba.
Kaštela
Osnovna obilježja: Kaštela je skupni naziv za sedam naselja.
Klenovica Knin
Klenovica
Osnovna obilježja: Klenovica je naselje i mala luka u istoimenoj uvali.
Knin
Osnovna obilježja:  grad u sjevernoj Dalmaciji, udaljen 56 km sjeveroistočno od Šibenika.
Komiža Koprivnica
Komiža
Osnovna obilježja: naselje i luka na otoku Visu.
Koprivnica
Osnovna obilježja: Koprivnica je središte Koprivničko-Križevačke županije.
Korčula Korenica
Korčula
Osnovna obilježja: Korčula je grad i luka smještena na obali istoimenog otoka.
Korenica
Osnovna obilježja: grad u Lici i veliko je križište prometnica.
Krapina Krapinske Toplice
Krapina
Osnovna obilježja: glavno je kulturno, industrijsko i turističko središte Hrvatskog zagorja.
Krapinske Toplice
Osnovna obilježja: Krapinske Toplice smještene su nedaleko grada Krapine.
Križevci Krk
Križevci
Osnovna obilježja: Grad poznat po Sv. Marku Križevčaninu.
Krk
Osnovna obilježja: gradić i luka na jugozapadnoj obali istoimenog otoka i glavno je mjesto na otoku.
Kukljica Kutina
Kukljica
Osnovna obilježja: turističko naselje i lučica na otoku Ugljanu, udaljeno 8 km od Preka.
Kutina
Osnovna obilježja: grad u Moslavini i glavno središte cijele regije.
Kutjevo Labin
Kutjevo
Osnovna obilježja: gradić na obroncima Krndije, 23 km sjeveroistočno od Požege.
Labin
Osnovna obilježja: srednjovjekovni gradić smjestio se na brežuljku iznad Rapca.
Lipik Livade
Lipik
Osnovna obilježja: Lipik je gradić i poznato lječilište na obroncima Papuka i Psunja.
Livade
Osnovna obilježja: Livade su mjesto smješteno u dolini rijeke Mirne.
Lokve Lopar
Lokve
Osnovna obilježja: Lokve su naselje u Gorskom kotaru udaljene 8 km od Delnica.
Lopar
Osnovna obilježja: naselje na sjeverozapadnom dijelu otoka Raba.
Lovran Ludbreg
Lovran
Osnovna obilježja: Lovran je gradić 6 kilometara južno od Opatije.
Ludbreg
Osnovna obilježja: naselje ne obali rijeke Bednje u Podravini.
Lumbarda Lun
Lumbarda
Osnovna obilježja: naselje i luka na krajnjem istočnom dijelu otoka Korčule.
Lun
Osnovna obilježja: naselje na otoku Pagu poznato po maslinarstvu.
Makarska Mali Lošinj
Makarska
Osnovna obilježja: grad i luka u srednjoj Dalmaciji. Središte je Makarske rivijere.
Mali Lošinj
Osnovna obilježja: Mali Lošinj je gradić i luka na otoku Lošinju. Noviji dio obuhvaća zaljev Čikat.
Malinska Marija Bistrica
Malinska
Osnovna obilježja: luka i kupalište na sjeverozapadnoj obali otoka Krka.
Marija Bistrica
Osnovna obilježja: najveće je hrvatsko proštenište.
Martinšćica Medulin
Martinšćica
Osnovna obilježja: naselje na obali otoka Cresa poznato po lijepoj, 500 m dugoj plaži.
Medulin
Osnovna obilježja: Medulin se smjestio 11 km jugoistočno od Pule. 
Medveja Metković
Medveja
Osnovna obilježja: grad na istočnoj obali Istre u slikovitoj uvali, 2 km južno od Lovrana.
Metković
Osnovna obilježja: grad i luka na donjem toku rijeke Neretve.
Milna Mošćenička Draga
Milna
Osnovna obilježja: naselje i luka na otoku Braču.
Mošćenička Draga
Osnovna obilježja:  naselje na obali Istre uz cestu Rijeka-Pula.
Motovun Mrkopalj
Motovun
Osnovna obilježja: naselje u središnjem dijelu Istre.
Mrkopalj
Osnovna obilježja: najstarije zimsko središte u Hrvatskoj.
Murter Nerezine
Murter
Osnovna obilježja: Murter je najveće i najstarije naselje na otoku. 
Nerezine
Osnovna obilježja: naselje i luka na istočnoj obali sjevernog dijela otoka Lošinja.
Nova Gradiška Novalja
Nova Gradiška
Osnovna obilježja: Nova Gradiška je grad u zapadnoj Slavoniji.
Novalja
Osnovna obilježja: turistički gradić, nalazi se u istoimenoj uvali na sjevernom dijelu otoka Paga.
Novi Vinodolski Novigrad
Novi Vinodolski
Osnovna obilježja: gradić, luka i poznato ljetovalište u blizini Crikvenice.
Novigrad
Osnovna obilježja: Novigrad je gradić i luka na zapadnoj obali Istre.
Novigrad zadarski Novska
Novigrad zadarski
Osnovna obilježja: Novigrad je gradić i luka na južnoj obali Novigradskog mora.
Novska
Osnovna obilježja: Novska je grad u zapadnoj Slavoniji.
Njivice Omiš
Njivice
Osnovna obilježja: naselje i mala luka na zapadnoj obali otoka Krka.
Omiš
Osnovna obilježja: gradić i luka na ušću rijeke Cetine u Jadransko more.
Omišalj Opatija
Omišalj
Osnovna obilježja: Omišalj je gradić i luka na zapadnoj obali otoka Krka .
Opatija
Osnovna obilježja: Opatija je grad, luka i turističko središte u podnožju Učke.
Orebić Osijek
Orebić
Osnovna obilježja: gradić na južnoj obali poluotoka Pelješca.
Osijek
Osnovna obilježja: Osijek je grad i luka na desnoj obali rijeke Drave.
Osor Ozalj
Osor
Osnovna obilježja: Osor je naselje i luka na jugozapadnoj obali otoka Cresa.
Ozalj
Osnovna obilježja: Ozalj je gradić smješten na desnoj obali rijeke Kupe.
Pag Pakoštane
Pag
Osnovna obilježja: Pag je gradić, luka i ekonomsko središte otoka Paga.
Pakoštane
Osnovna obilježja: naselje i luka na Prevlaci koja odvaja Vransko jezero od mora.
Pazin Petrčane
Pazin
Osnovna obilježja: Pazin je grad u središnjoj Istri, ujedno i sjedište Istarske županije. 
Petrčane
Osnovna obilježja: naselje i luka u Zadarskom kanalu.
Petrijanec Petrinja
Petrijanec
Osnovna obilježja: gradić udaljen 9 km sjeverozapadno od Varaždina.
Petrinja
Osnovna obilježja: grad u Posavini poznat po mesnoj industriji "Gavrilović".
Pirovac Plitvička jezera
Pirovac
Osnovna obilježja: naselje i luka 26 km sjeverozapadno od Šibenika.
Plitvička jezera
Osnovna obilježja: Nacionalni park iznimne ljepote i raznolikosti.
Ploče Podgora
Ploče
Osnovna obilježja: grad i luka na obali Neretvanskog kanala.
Podgora
Osnovna obilježja: naselje i luka u Makarskom primorju nedaleko Makarske.
Pomena Poreč
Pomena
Osnovna obilježja: naselje i lučica na otoku Mljetu u istoimenoj uvali.
Poreč
Osnovna obilježja: Poreč je grad i luka na zapadnoj obali Istre. 
Porozina Posedarje
Porozina
Osnovna obilježja: Porozina je gradić, uvala i lučica na sjeverozapadnoj obali otoka Cresa.
Posedarje
Osnovna obilježja: Posedarje je naselje i lučica na obali Novigradskog mora.
Postira Požega
Postira
Osnovna obilježja: gradić i luka na otoku Braču.
Požega
Osnovna obilježja: Požega je grad u Slavoniji, u jugozapadnom dijelu Požeške kotline.
Pregrada Preko
Pregrada
Osnovna obilježja: naselje u Hrvatskom zagorju.
Preko
Osnovna obilježja: Preko je naselje i luka na istočnoj obali otoka Ugljana.
Primošten Privlaka
Primošten
Osnovna obilježja: gradić i luka u srednjoj Dalmaciji, 30 km jugoistočno od Šibenika. 
Privlaka
Osnovna obilježja: Privlaka je naselje smješteno 7 km sjeverozapadno od Nina.
Pučišća Pula
Pučišća
Osnovna obilježja: luka i turističko mjesto na otoku Braču.
Pula
Osnovna obilježja:  Pula je grad i luka u jugozapadnom dijelu Istre. 
Punat Rab
Punat
Osnovna obilježja: luka i turističko naselje na jugoistočnoj strani Puntarske Drage, na otoku Krku.
Rab
Osnovna obilježja: Rab je glavni grad istoimenog otoka.
Rabac Ravna Gora
Rabac
Osnovna obilježja:  poznato turističko ljetovalište u Istri. 
Ravna Gora
Osnovna obilježja:  Ravna Gora je smještena u središnjem dijelu Gorskog kotara.
Rijeka Rogoznica
Rijeka
Osnovna obilježja: luka i grad u Riječkom zaljevu, na sjevernoj obali Kvarnerskog zaljeva. 
Rogoznica
Osnovna obilježja: naselje i luka u istoimenoj uvali, smješteno 25 km južno od Šibenika.
Rovinj Samobor
Rovinj
Osnovna obilježja: grad na zapadnoj obali Istre čiji stari dio grada leži na poluotočiću. 
Samobor
Osnovna obilježja: Samobor je grad na obroncima Samoborskog gorja.
Savudrija Selce
Savudrija
Osnovna obilježja: staro ribarsko mjesto i ljetovalište na sjeverozapadnoj obali Istre.
Selce
Osnovna obilježja: Selce je turističko mjesto i mala luka južno od Crikvenice.
Senj Sinj
Senj
Osnovna obilježja: gradić i luka u Velebitskom kanalu, sa bogatom i burnom prošlosti.
Sinj
Osnovna obilježja: grad u Cetinskoj krajini.
Sisak Skradin
Sisak
Osnovna obilježja: grad u Posavini na trima rijekama Kupi, Savi i Odri.
Skradin
Osnovna obilježja: je naselje i luka 16 km sjeverno od Šibenika.
Slano Slatina
Slano
Osnovna obilježja: naselje i lučica smještena u istoimenom zaljevu dugačkom 2 km. 
Slatina
Osnovna obilježja: grad u središnjem dijelu Podravine 29 km jugoistočno od Virovitice.
Slavonski Brod Slunj
Slavonski Brod
Osnovna obilježja: Slavonski Brod nalazi se u istočnoj Slavoniji, pored rijeke Save.
Slunj
Osnovna obilježja: grad smješten na ušću rijeke Slunjčice u rijeku Koranu.
Solin Split
Solin
Osnovna obilježja: grad smješten nedaleko Splita. Razvio se na području antičke Salone.
Split
Osnovna obilježja: grad i luka u Srednjoj Dalmaciji.
Stara Baška Stara Novalja
Stara Baška
Osnovna obilježja:  mjesto na jugoistočnoj obali otoka Krka.
Stara Novalja
Osnovna obilježja: Stara Novalja je naselje i uvala na otoku Pagu.
Stari Grad Starigrad
Stari Grad
Osnovna obilježja: luka i naselje na otoku Hvaru.
Starigrad
Osnovna obilježja: mjesto u podnožju Velebitskog kanala.
Starigrad Paklenica Stomorska
Starigrad Paklenica
Osnovna obilježja: naselje i mala luka na obali Velebitskog kanala, u podnožju južnog Velebita.
Stomorska
Osnovna obilježja: naselje na otoku Šolti. Mjesto je luka turističke flote jedrenjaka.
Ston Stubičke Toplice
Ston
Osnovna obilježja: povijesni gradić i luka u južnoj Dalmaciji.
Stubičke Toplice
Osnovna obilježja: poznato termalno kupalište i lječilište u Hrvatskom zagorju.
Sukošan Sumartin
Sukošan
Osnovna obilježja: Sukošan je naselje i lučica u Dalmaciji, 11 km jugoistočno od Zadra.
Sumartin
Osnovna obilježja: naselje i mala luka na otoku Braču.
Supetar Supetarska Draga
Supetar
Osnovna obilježja: gradić i luka na otoku Braču.
Supetarska Draga
Osnovna obilježja: naselje i uvala na sjeverozapadnom dijelu otoka Raba.
Sutivan Sveti Filip i Jakov
Sutivan
Osnovna obilježja: naselje i mala luka na otoku Braču.
Sveti Filip i Jakov
Osnovna obilježja: Sveti Filip i Jakov je naselje na obali Pašmanskog kanala.
Sveti Martin na Muri Šibenik
Sveti Martin na Muri
Osnovna obilježja: naselje u Međimurju, udaljeno 8 km od Murskog Središća.
Šibenik
Osnovna obilježja: Šibenik je grad i luka u sjevernoj Dalmaciji.
Šilo Tisno
Šilo
Osnovna obilježja: Šilo je naselje i luka na istočnoj strani sjevernog dijela otoka Krka.
Tisno
Osnovna obilježja: najmlađe naselje na otoku Murteru.
Topusko Trilj
Topusko
Osnovna obilježja: gradić i poznato lječilište u podnožju Petrove gore.
Trilj
Osnovna obilježja: gradić na rijeci Cetini, poznato turističko odredište.
Trogir Tršće
Trogir
Osnovna obilježja: grad i luka duge povijesti, smješten u Srednjoj Dalmaciji.
Tršće
Osnovna obilježja: Tršće je naselje u Gorskom kotaru udaljeno 15 km od Čabra.
Tučepi Tuheljske Toplice
Tučepi
Osnovna obilježja: naselje u Makarskom primorju, poznato turističko odredište.
Tuheljske Toplice
Osnovna obilježja: poznato lječilište, kupalište i izletište u Hrvatskom zagorju.
Ugljan Umag
Ugljan
Osnovna obilježja: lučica i naselje na sjeveroistočnom dijelu istoimenog otoka.
Umag
Osnovna obilježja: Umag je gradić na sjeverozapadnoj obali Istre.
Valpovo Varaždin
Valpovo
Osnovna obilježja: Valpovo je gradić smješten na rijeci Karašici u izrazito ravničarskom dijelu Slavonije, tridesetak kilometara sjeverozapadno od Osijeka.
Varaždin
Osnovna obilježja: grad na desnoj obali Drave u sjeverozapadnoj Hrvatskoj.
Varaždinske Toplice Vela Luka
Varaždinske Toplice
Osnovna obilježja: Varaždinske Toplice su gradić i lječilište 12 km jugoistočno od Varaždina.
Vela Luka
Osnovna obilježja: grad i luka na zapadnom dijelu otoka Korčule.
Veli Iž Veli Lošinj
Veli Iž
Osnovna obilježja: naselje na otoku Ižu, smještenom između otoka Ugljana i Dugog otoka.
Veli Lošinj
Osnovna obilježja: gradić na istočnoj obali južnog dijela otoka Lošinja.
Velika Gorica Vinkovci
Velika Gorica
Osnovna obilježja: Velika Gorica je grad smješten 16 km južno od Zagreba.
Vinkovci
Osnovna obilježja: su grad u istočnoj Slavoniji, udaljen 19 km jugozapadno od Vukovara.
Vir Virovitica
Vir
Osnovna obilježja: Vir je naselje i lučica na istoimenom otoku.
Virovitica
Osnovna obilježja: Virovitica je grad smješten u Podravini, 44 kilometra jugoistočno od Koprivnice.
Vis Vodice
Vis
Osnovna obilježja: naselje i luka na istoimenom otoku.
Vodice
Osnovna obilježja: gradić i luka 13 kilometara udaljen od Šibenika.
Vodnjan Vrbnik
Vodnjan
Osnovna obilježja: gradić u jugozapadnom dijelu Istre udaljen 10 km sjeverno od Pule.
Vrbnik
Osnovna obilježja: Vrbnik je gradić i luka na sjeveroistočnoj obali otoka Krka.
Vrboska Vrbovec
Vrboska
Osnovna obilježja: gradić i luka na otoku Hvaru.
Vrbovec

Osnovna obilježja: grad u Lonjsko-ilovskoj zavali. Prvi puta se spominje 1244. godine. U gradu su ostaci srednjovjekovne utvrde u kojoj se rodio 1621. hrvatski ban Petar Zrinski. 

Vrsar Vukovar
Vrsar
Osnovna obilježja: poznato turističko mjesto na zapadnoj obali Istre.
Vukovar
Osnovna obilježja: Vukovar je najveći grad i luka na Dunavu.
Zadar Zagreb
Zadar
Osnovna obilježja: Zadar je grad i luka u srednjoj Dalmaciji.
Zagreb
Osnovna obilježja: glavni grad Hrvatske, smješten je na obroncima Medvednice i na obalama rijeke Save.
Zaton Zlatar
Zaton
Osnovna obilježja: Zaton je naselje u istoimenom zaljevu, udaljen 3 km južno od Nina.
Zlatar
Osnovna obilježja: grad smješten u Hrvatskom zagorju nedaleko Zaboka, na južnim padinama Ivančice.
Živogošće Žminj
Živogošće
Osnovna obilježja: naselje i luka u Makarskom primorju, smješteno na padinama Biokova.
Žminj
Osnovna obilježja: Žminj je naselje u središnjem dijelu Istre.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najvažnija je mogućnost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogućnostima.
 

 
Proširene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su još od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne plaćaju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 € !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       4 °C Zadar       12 °C Split       12 °C Rijeka       10 °C Pula       10 °C Osijek       6 °C Dubrovnik       14 °C