Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > UNESCO
Dioklecijanova pala�a Dubrovnik - stara jezgra
Dioklecijanova pala�a
Rimski car Dioklecijan izgradio je blizu rodnog mjesta Aspalathosa ogromnu pala�u. Tijekom vremena unutar zidina pala�e razvio se grad.
Dubrovnik - stara jezgra
Gradske zidine - glavni zid dug je i poja�an s tri okrugla i 14 �etverokutnih tornjeva, s pet peterokutnih tornjeva, dvije utvrde i velikom tvr�avom Sv. Ivan. Me�u tornjevima najmonumentalniji je okrugli toranj Min�eta, a kazemata Bokar je me�u najstarijim o�uvanim utvrdama te vrste u Europi.
Eufrazijeva Bazilika Katedrala u �ibeniku
Eufrazijeva Bazilika
Najdragocjenija kulturna znamenitost grada svakako je kompleks sakralnih objekata iz 6. stolje�a, nastao u doba biskupa Eufrazija.
Katedrala u �ibeniku
Izgradnja katedrale Svetog Jakova zapo�eta je 1431. na mjestu manje katedrale �iji je materijal kori�ten u izgradnji nove. Kamenje za gradnju katedrale doneseno je s otoka Kor�ule, Suska, Bra�a, Raba i Krka.
Nacionalni park Plitvi�ka jezera Rimski grad u Trogiru
Nacionalni park Plitvi�ka jezera
Plitvi�ka jezera sastoje se od 16 jezera koja su smje�tena na podru�ju izme�u Male Kapele i Plje�ivice u Lici. Cijeli se ovaj kraj na nekim kartama jo� uvijek naziva Vra�ji vrt, zbog svojeg polo�aja i povijesti.
Rimski grad u Trogiru
Trogir je osnovan od strane gr�kih kolonizatora s Visa u 3. stolje�u. Povijesna jezgra grada je najo�uvaniji romani�ko-goti�ki kompleks u Srednjoj Europi. Srednjevjekovna jezgra sadr�i o�uvan dvorac s tornjem i cijeli niz pala�a iz romani�kog, goti�kog, renesansnog i baroknog razdoblja.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C