Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Parkovi Prirode
Biokovo Kopa�ki rit
Biokovo
Biokovo je planina koja se nalazi uz obalu Centralne Dalmacije. Spu�ta se prema moru u obliku strmih i ogoljelih stijena ispod kojih je strm i zelen obalni pojas.
Kopa�ki rit
Kopa�ki rit nalazi se nedaleko od u��a Drave u Dunav. Smje�ten je na samoj granici nedaleko od Osijeka i jedno je od najva�nijih, najve�ih i najatraktivnijih netaknutih mo�varnih podru�ja Europe.
Lonjsko polje Medvednica
Lonjsko polje
Lonjsko Polje je dio poplavljene nizine izme�u rijeke Save i Moslava�ke Gore. Podru�je je znamenito po bogatstvu i raznolikosti flore i faune.
Medvednica
Medvednica je planina u sjevernom dijelu Zagreba, njen najvi�i vrh je Sljeme (1,032m). Gra�ena je od zelenog ugljena, ni�i dijelovi prekriveni su slojevima iz mezozoika i tercijara.U jugoisto�nom dijelu Medvednice je spilja Veternica, jedna od najve�ih spilja u Hrvatskoj. Dobro o�uvane �ume Medvednice predstavljaju glavnu rekreativnu zonu za podru�je Zagreba.
Papuk Tela��ica
Papuk
Papuk je planina u Slavoniji, na sjevernoj i sjeverozapadnoj granici Po�e�ke doline. Ovdje izviru mnogi potoci i rijeke. Vegetacija je �umska.
Tela��ica
Tela��ica je veliki zaljev na krajnjem jugu Dugog Otoka; duljina mu je 10 km, a �irina 160 � 1800 m. Zaljev ima nekoliko pro�irenja s mutnim i pje��anim tlom, dubina mora je u unutarnjim dijelovima 12 m, a u vanjskim i 60 m.
U�ka Velebit
U�ka
U�ka je planina u isto�nom dijelu Istre. Najvi�i vrh U�ke je Vojak (1.401 m). Padine U�ke bogate su izvorima vode, a njen reljef obilje�avaju kanjoni i doline kao i brojne kr�ke formacije (kamenice, spilje).
Velebit
Velebit je najve�i planinski lanac u Hrvatskoj, a nalazi se izme�u Senjske Drage i gornjeg toka rijeke Zrmanje. Njegova ukupna du�ina je 145 km.
Vransko jezero �umberak
Vransko jezero
Vransko jezero nalazi se u Ravnim Kotarima, sjeveroisto�no od Pako�tana. Voda dotje�e u jezero podzemnim tokovima, kanalom iz potoka �korobi� i nekoliko izvora.
�umberak
�umberak je gorje smje�teno na granici Hrvatske i Slovenije. Svoje ime je dobilo po starom dvorcu �umberku koji je izgorio 1793. Reljef  �umberka je tipi�no kr�ki (kamenice, spilje, ponori, podzemne vode) sa �umama.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C