Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Nacionalni Parkovi
Brijuni Kornati
Brijuni
Brijunski arhipelag prote�e se pred zapadnom obalom Istre. Oto�je se sastoji od tri velika otoka: Veli Brijun, Mali Brijun i Vanga kao i od nekoliko manjih otoka i hridi. Obale otoka su izrazito razvedene.
Kornati
" Zadnjeg dana Stvaranja Bog po�eli okruniti vlastito djelo i tada iz suza, zvijezda i daha stvori Kornatske otoke " - napisao je George Bernard Shaw. Legenda ka�e da je po zavr�etku stvaranja Bog bacio u more pregr�t bijelih stijena koje mu bijahu preostale, osvrnuo se i zaklju�io da ne treba ni�ta popravljati.
Krka Mljet
Krka
Krka je rijeka u Dalmaciji koja izvire u zapadnom podno�ju Dinare i utje�e u more blizu �ibenika. U vapnencu rijeka je formirala strm i dubok kanjon, protje�u�i preko travertinskih barijera i formiraju�i slapove. Na donjem dijelu tijeka nalazi se najljep�i slap Krke: Skradinski Buk (37.5 m).
Mljet
Otok Mljet nalazi se u arhipelagu Ju�ne Dalmacije. �ini se kao da krajolik otoka �eli opravdati mi�ljenje onih po kojima je Mljet "za�arani otok" iz Homerove Odiseje, gdje je Odiseja zarobila  nimfa Kalipso. 90% Nacionalnog parka sa�injava �uma.
Paklenica Plitvi�ka jezera
Paklenica
Nacionalni park Paklenica jedan je od najprivla�nijih prirodnih fenomena u Hrvatskoj. Paklenica je izazov za brojne planinare i postala je svjetski poznata atrakcija. Nalazi se na jugoisto�nom dijelu Velebita u blizini Starigrada.
Plitvi�ka jezera
Plitvi�ka jezera sastoje se od 16 jezera koja su smje�tena na podru�ju izme�u Male Kapele i Plje�ivice u Lici. Cijeli se ovaj kraj na nekim kartama jo� uvijek naziva Vra�ji vrt, zbog svojeg polo�aja i povijesti.
Risnjak Sjeverni Velebit
Risnjak
Risnjak je planinski masiv i nacionalni park u zapadnom dijelu Gorskog Kotara, 18 kilometara sjeveroisto�no od Rijeke. Vrh Veliki Risnjak visok je 1,528 m. Masiv Risnjaka prete�no je vapnena�kog i pje��anog sastava. Vapnenac pokazuje karakteristi�na kr�ka obilje�ja; pukotine, kamenice, spilje i provalije u kojima nestaju brojni potoci.
Sjeverni Velebit
Velebit je najdulji planinski lanac u Hrvatskoj; njegov sjeverni dio le�i izme�u Senjske Drage i Bru�anke. Krajolik Velebita nije tipi�no planinski, kr� je glavna odrednica Velebita; dominiraju strmi, stjenoviti vrhovi odvojeni kr�kim depresijama i dolinama.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najva�nija je mogu�nost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogu�nostima.
 

 
Pro�irene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su jo� od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne pla�aju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 � !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       9 �C Zadar       12 �C Split       12 �C Rijeka       10 �C Pula       10 �C Osijek       10 �C Dubrovnik       13 �C