Hrvatski English Deutsch
Croatica.net > Županije
Bjelovarsko-bilogorska Brodsko-posavska
Bjelovarsko-bilogorska
Županija je zauzela svoj položaj na sjeveru Hrvatske i obuhvaća 2652 kilometara kvadratnih. Administrativno središte županije je grad Bjelovar sa 42.055 stanovnika, od ukupnog broja stanovnika (144.042) cijele Bjelovarsko-bilogorske županije.
Brodsko-posavska
Brodsko-posavska županija prostire se na 2034 kilometara kvadratnih teritorija Republike Hrvatske. Smjestila se na istoku Republike Hrvatske, na južnom dijelu Panonske ravnice, zelene i plodne Slavonije.
Dubrovačko-neretvanska Istarska
Dubrovačko-neretvanska
Površina koju pokriva Dubrovačko-neretvanska županija iznosi 1782,49 kilometara kvadratnih i najjužnija je županija u Republici Hrvatskoj. Županija graniči sa samo jednom županijom i to na sjeverozapadu sa Splitsko-dalmatinskom. Najduža granica županije je na sjeveru i sjeveroistoku i poklapa se sa državnom granicom Republike Bosne i Hercegovine. Na jugoistoku graniči sa Crnom Gorom i Boko-kotorskim zaljevom, a južna se granica proteže Jadranskim morem.
Istarska
Istarska županija zauzima veăi dio Istarskog poluotoka površine 2820 kilometara kvadratnih. Na sjeveru graniči sa Republikom Slovenijom sa kojom ima granicu i na moru. Na istoku graniči sa Primorsko-goranskom županijom. Obuhvaća zapadni, središnji i južni dio poluotoka.
Karlovačka Koprivničko-križevačka
Karlovačka
Karlovačka županija smjestila se u centralnoj Hrvatskoj i zauzima prostor od 3622 kilometra kvadratna. Graniči sa 4 Županije: Zagrebačkom, Sisačko-moslavačkom, Primorsko-goranskom i Ličko-senjskom županijom. Prometno je dobro povezana sa susjednom Republikom Slovenijom i Republikom Bosnom i Hercegovinom sa kojima, također, dijeli granice.
Koprivničko-križevačka
Koprivničko-križevačka županija zauzima prostor od 1802 kilometara kvadratnih na sjeveru Hrvatske. Graniči sa susjednom Republikom Mađarskom i obuhvaća prostor bivših općina Koprivnica, Križevci i Đurđevac.
Krapinsko-zagorska Ličko-senjska
Krapinsko-zagorska
Krapinsko-zagorska županija spada u prostor centralne Hrvatske i zauzima površinu od 1224,22 kilometara kvadratnih, po čemu spada među manje Županije. Po broju stanovnika je iznad republičkog prosjeka, te je, uz Međimursku i Varaždinsku županiju, najgušće naseljeno područje u Republici Hrvatskoj.
Ličko-senjska
Ličko-senjska županija obuhvaća kontinentalni dio (Gacka, Lika, Krbava), primorski dio i dio otoka Paga. Rasprostire se na povrđini od 5350,50 kilometara kvadratnih između Karlovca, Rijeke i Zadra s kojima je prometno povezana.
Međimurska Osječko-baranjska
Međimurska
Međimurska županija smjestila se na krajnjem sjeveru Republike Hrvatske i omeđena je rijekama Dravom i Murom. Rijeka Mura čini u Županiji prirodnu državnu granicu koja spaja Hrvatsku sa susjednim Republikama Slovenijom i Mađarskom. Površina koju zauzima Županija iznosi 729,5 kilometara kvadratnih.
Osječko-baranjska
Osječko-baranjska županija prostire se na površini od 4152 kilometara kvadratnih u sjeveroistočnom dijelu Republike Hrvatske. Smještena je u Panonskom prostoru oko donjeg toka rijeke Drave, prije njezinog utoka u Dunav.
Požeško-slavonska Primorsko-goranska
Požeško-slavonska
Županija Požeško-slavonska zauzima površinu od 1815 kilometara kvadratnih u središnjem dijelu zapadne Slavonije. Proteže se od gorja Dilj i Krndije na istoku do Pakračke Poljane, rijeke Ilove i Ribnjaka na zapadu.
Primorsko-goranska
Županija je smještena na krajnjem sjeverozapadnom dijelu Jadranskog mora i zauzima površinu od 3582 kilometara kvadratnih. Sastoji se od Hrvatskog primorja, Kvarnerskih otoka i Gorskog kotara.
Sisačko-moslavačka Splitsko-dalmatinska
Sisačko-moslavačka
Županija je smještena u centralnom dijelu Republike Hrvatske i graniči sa pet Županija; na zapadu graniči sa Karlovačkom županijom, na sjeveru sa Zagrebačkom, na istoku sa Požeško-slavonskom, na sjevero-istoku sa Bjelovarsko-bilogorskom i na jugo-istoku sa Brodsko-posavskom. Na svom jugu graniči sa susjednom državom Bosnom i Hercegovinom.
Splitsko-dalmatinska
Splitsko-dalmatinska županija zauzima površinu od 4524 kilometara kvadratnih i spada u područje centralne Dalmacije. U županiji se ističu planinski prostori sa Sinjskim i Imotskim poljima, područje rijeke Cetine i otoci.
Šibensko-kninska Varaždinska
Šibensko-kninska
Županija se smjestila na granici sjeverne i srednje Dalmacije i Like. Zauzima prostor od 2993,73 kilometara kvadratnih. Graniči sa Zadarskom županijom na sjeverozapadu i Splitsko-dalmatinskom na jugoistoku. Županija granice dijeli i sa Republikom Bosnom i Hercegovinom, a na moru sa  Italijom.
Varaždinska
Smjestila se na sjeverozapadu Republike Hrvatske na površini od 1261 kilometar kvadratni. Ovaj dio spada u podravski pojas i jedna je od manjih Županija u Hrvatskoj. Županija graniči na zapadu sa Republikom Slovenijom, a u neposrednoj blizini su i Austrija i Mađarska. Svoje granice dijeli sa Međimurskom, Koprivničko-križevačkom, Zagrebačkom i Krapinsko-zagorskom županijom.
Virovitičko-podravska Vukovarsko-srijemska
Virovitičko-podravska
Virovitičko-podravska županija zauzima prostor od 2021 kilometar kvadratnih. Smjestila se na sjeveroistočnim obroncima Bilogore, Papuka i Krndije i u nizinskim predjelima uz rijeku Dravu.
Vukovarsko-srijemska
Vukovarsko-srijemska županija se smjestila u međurječju, između Dunava i Save, na sjeveroistoku Hrvatske. Zauzima površinu od 2448 kilometara kvadratnih. Visinske razlike su male; najviša točka Čukala (294 m), a najniža Spačva (78 m).
Zadarska Zagrebačka
Zadarska
Područje Zadarske županije nalazi se u regiji Sjeverna Dalmacija. Zauzima površinu od 8066, 91 kilometara kvadratnih na kopnu i na otocima. Obala je vrlo razvedena s brojnim otocima, a obuhvaća i dio Kornata.
Zagrebačka
Zagrebačka županija smjestila se u centralnom dijelu Republike Hrvatske. Popularno se naziva " Zagrebački prsten " i zauzima oko 3000 kilometara kvadratnih površine. Prostire se između granice sa Republikom Slovenijom i Moslavine, te između Zagreba i rijeke Kupe.

 
Nove Internetske stranice Croatia Airlinesa U funkciji su nove internetske (web) stranice hrvatske zrakoplovne tvrtke Croatia Airlinesa. Najvažnija je mogućnost da putnik vrlo jednostavno i samostalno odabire i kreira uvjete putovanja u skladu s osobnim potrebama i mogućnostima.
 

 
Proširene toplice Sveti Martin Toplice Sveti Martin poznate su još od 1911. godine kad je otkrivena ljekovita voda temperature 33 do 34 Celzijeva stupnja.
 

 
Bebe lete besplatno Od 21.06. djeca do 2 godine starosti ne plaćaju zrakoplovnu kartu.
 


 
Letite za SAMO 76,54 € !!!!!!!!!! Iz Splita za Hannover i Berlin. Otputujte na vikend po iznimno povoljnoj cijeni!
 

 
Jordan i Sirija Provedite osam dana u razgledavanju Jordana i Sirije u periodu od 20.10. do 27.10.2005.
 

 
Grand hotel 4 opatijska cvijeta Wellness ponuda Grand hotela 4 opatijska cvijeta. Ponuda dvodnevnih, petodnevnih i sedmodnevnih programa.
 

=
Zagreb       4 °C Zadar       12 °C Split       12 °C Rijeka       10 °C Pula       10 °C Osijek       6 °C Dubrovnik       14 °C